بخش خدمات

ثبت شرکت مسئولیت محدود
  • ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

در توضیح ثبت شرکت مسئولیت محدود ابتدا می بایست از تعاریف شروع نمود. طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری ثبت شده و هریک از اعضاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت است. بر طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت می بایست حتماً عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نمی بایست متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

می بایست حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشند.

هر دو عضو مذکور می بایست حتی ۱ درصد سهامدار باشند.

شرکت مسئولیت محدود با حداقل دو نفر عضو ثبت می شود.

ثبت شرکت مسئولیت محدود جهت امور تجاری می باشد و حتی انجام امور غیر تجاری سودآور نیز در این دسته شرکتها تجاری محسوب شده و شامل مالیات خواهد شد.

سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود بر خلاف سهامی خاص به سهام تقسیم نمی شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.

در ثبت شرکت مسئولیت محدود اعضاء صرفا به مقدار سرمایه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.

در نام شرکت مسئولیت محدود در هیچ صورتی نمی بایست از نام خانوادگی هیچ یک از اعضاء استفاده شود در غیر این صورت شریک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهایی و بدون توجه به مقدار مسئولیت سایر اعضاء مسئولیت خواهد داشت و مسئول ادای کلیه دیون و تعهدات شرکت خواهد بود.

اگر تعداد اعضاءی شرکت مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد، شرکت موظف به ثبت هیئت نظارت می باشد. هیئت نظارت متشکل از ۳ نفر است که از میان اعضاء شرکت که عضو هیات مدیره نباشند به میزان یک سال انتخاب خواهند شد.

داشتن آدرس و کد پستی حقیقی ولو اینکه این آدرس مسکونی باشد.

سرمایه ثبت شرکت مسئولیت محدود

حداقل سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود می بایست یکصد هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد.

سرمایه شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. و قانونا بایستی به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحا محکمه پسند باشد. با این همه در حال حاضر می توان شرکت مسئولیت محدود را با سرمایه حداقل یک میلیون ریال ثبت نمود و در حال حاضر هیچگونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

مدارک لازم جهت پذیرش شرکت مسئولیت محدود

 

۱٫ تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت مسئولیت محدود

۲٫ تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت مسئولیت محدود

۳٫ ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۴٫ کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیأت مدیره و سهامداران (در دفاتر اسناد رسمی)

۵٫کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیأت مدیره و سهامداران (در دفاتر اسناد رسمی)

۶٫ درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

۷٫ در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)

۸٫ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)

۹٫ ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد . در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:

نمونه متن اقرار نامه: کلیه اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل  اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۱۰٫ ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .

۱۱٫ ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه .

۱۲٫ پرداخت فیش 40/000 ریال بعنوان هزینه تأیید نام

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

بعد از مراجعه با سامانه  www.irsherkat.ssaa.ir مراحل زیر برای ثبت شرکت مسئولیت محدود به ترتیت باید طی شوند:

۱٫ تکمیل اطلاعات متقاضی

۲٫ ثبت نام های درخواستی طبق اولویت ( نام ها باید سه سیلابی و یا ترجیحا چهار سیلابی باشد)

۳٫ مدت و موضوع فعالیت

۴٫آدرس مرکز اصلی

۵٫ شرمایه شخص حقوقی

۶٫ اشخاص و سهامداران و سرمایه آنها

۷٫ سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص

۸٫ شعب و سمت ها در شعب

۹٫ روزنامه/ سال مالی

۱۰٫ متن صورتجلسه

۱۱٫ اظهارنامه/ تقاضا نامه

۱۲٫ اساسنامه

۱۳٫ شرکتنامه

۱۴٫ ارسال مدارک و انتظار برای تأیید آن

در صورت تأیید نام ها موارد ارسال شده از طریق سامانه، موارد ذکر شده در قسمت مدارک لازم جهت پذیرش "شرکت مسئولیت محدود" که در بالا ذکر گردید به آدرس سازمان شرکت ها ارسال میگردد و بعد از دریافت پیامک مبنی بر تأیید مدارک، با مراجعه به سازمان ثبت شرکت ها مراحل نهایی ثبت شرکت را انجام می دهید.

معایب و محاسن ثبت شرکت مسئولیت محدود

  • محاسن ثبت شرکت مسئولیت محدود:

در شرکت مسئولیت محدود فقط نیاز به ۲ عضو اصلی دارد.

هر ساله نیاز به معرفی اعضاء نیست و تنظیم صورتجلسه و تایید آن نیز نیاز نیست.

  • معایب ثبت شرکت مسئولیت حدود:

گاها برخی از بانکهای خصوصی به این شرکت ها وام نمی دهند.

شرکت در مناقصات دولتی با این شرکت ها معمولا مقدور نیست.

نکات ثبت شرکت مسئولیت محدود

۱٫ هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید.

۲٫ شرکت با مسئولیت محدود لزومی به واریز سرمایه به نام شرکت ندارد.

۳٫ انتخاب مدیر عامل لزوما از میان اعضای هیأت مدیره نخواهد بود.

۴٫ چنانچه شرکت مسئولیت محدود دارای بیش از ۱۲ نفر عضو هیأت مدیره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفی ۳ نفر از اعضاء خارج از هیأت مدیره به عنوان هیأت نظارت به اداره ثبت شرکت ها خواهند بود.

۵٫ اعضای هیات نظارت موظف به تشکیل حداقل یک جلسه  مجمع عمومی در سال می باشند.

در صورتی که سوالی در زمینه ثبت شرکت مسئولیت محدود دارید که پاسخ آن را در متن فوق یافت نکردید می توانید با دپارتمان حقوقی- تجاری گروه بازرگانی فرتاک تجارت تماس بگیرید، همکاران ما مشتاق به پاسخگویی به سوالات شما می باشند.