بخش خدمات

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
  • مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

۱٫ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.

۲٫ اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها. (برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.)

۳٫ اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.

۴٫ فرم دال )تکمیلی از سایت www.cscs.ir  سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

۵٫ اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .

۶٫ اصل کارت ملی) در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد(.

۷٫ دو قطعه عکس) جدید، تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید (

۸٫ اصل مدرک تحصیلی معتبر) حداقل دیپلم متوسطه (مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند.

۹٫ اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۱۰٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۱٫ اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی) فقط روی فرم الف قابل قبول است) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم ) الف) تایید شده باشد قابل قبول است (

۱۲٫ ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی .

۱۳٫ مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی )صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند(

۱۴٫ کد اقتصادی جدید و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت www.Tax.gov.ir  و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

تذکر۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر۲:  ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر۳: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابر اصل نمودن مدارک الزامی است.

تذکر۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر۵: حضور مدیرعامل در کلاس های آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامیست.

تذکر۶:کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر۷: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیت های خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت اتاق بازرگانی دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.