کران بری یا کابوتاژ چیست ؟

مقالات سایت
  • کران بری یا کابوتاژ  چیست ؟

کران بری یا کابوتاژ چیست ؟

کران بری یا کابوتاژ رویه ای است که کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگری در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه مرزی حمل می شود.

کابوتاژ در حمل و نقل هوایی عبارت است از حمل و نقل مسافر، کالا و یا محموله های پستی بین مبدأ و مقصدی که هر دوی آنها در قلمرو کشور واحدی قرار داشته باشند

  مقررات کالای کران بری ( کابوتاژ) به مقصد نرسیده: اگر کالای کران بری ( کابوتاژ) مجاز باشد، نسبت به اجرای تعهد و یا تضمین اقدام می شود و سپس پروانه خروجی صادر می گردد. اگر کالای کران بری ( کابوتاژ) ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، قاچاق محسوب می شود. گروه بازرگانی ابراهیمی ترخیص کار رسمی گمرک راهکاری را برای این مورد دارد که با جریمه انتظامی قبل از اعلام قاچاق می تواند کالا را تحویل نماید.

  گمرک های مجاز برای تشریفات کابوتاژ: گمرک ایران از طریق آگهی لیست گمرکات مجاز برای انجام تشریفات کابوتاژ را مشخص می کند. br>> تغییر گمرک مقصدکالای کابوتاژی : در صورتی که کالای کابوتاژی ممنوع الصدور، غیر مجاز، مشروط نباشد و صاحب کالا پس از دریافت پروانه کابوتاژ بخواهد مقصد کالا را تغییر دهد ، گمرک مبدأ می تواند مقصد کالا را در پروانه کابوتاژ اصلاح نماید.

حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض گمرکی کالای کابوتاژی: کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولی هزینه های گمرکی را باید بپردازد.

کالاهایی که از راه رودخانه یا دریا مرزی به مناطق آزاد حمل می شود و در صورتی که برای استفاده در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری یا کابوتاژ می گردد. هرگاه کالای کران برد، (کالای کابوتاژی) با وسیله نقلیه داخلی حمل بشود نیز تابع رویه کالای کران برد ( کالای کابوتاژی) می گردد.

تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی، میزان تضمین کران بری (کابوتاژ): اظهارنامه کالای کابوتاژی در دو نسخه تنظیم می گردد و در این اظهار نامه باید تعداد، نوع بسته علامت، شماره وزن با ظرف، نوع کالا، وزن خالص و ارزش کالا و نام گمرک مقصد و راهی که کالا طی خواهد کرد بدون حک و قلم خوردگی قید خواهد شد. ( سواحل دریای خزر از تشریفات کابوتاژ معاف است

مقررات کران بری ( کابوتاژ): کالایی که صدور آن از کشور هیچ هزینه ای ندارد و مجاز است، می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر ( کابوتاژ) حمل نمود. کران بری ( کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالای مجاز مشروط با اخذ تضمین یا تعهد توسط گمرک انجام پذیر است. اگر مدت اعتبار پروانه کران بر ( کابوتاژ) برای رسیدن به گمرک مقصد منقضی بشود و تا ۳ ماه بعد از انقضا آن صاحب کالا گواهینامه ورود به گمرک مقصد را ارائه نکند، کران بر ( کابوتاژ) به منزله به مقصد نرسیده تلقی می شود

Mictslids

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Propecia Clasificacion Rvhevf Emonmk <a href=https://newfasttadalafil.com/>cialis cost</a> https://newfasttadalafil.com/ - Cialis shows the sound pattern for a specific note played by various instruments.