آثار افزایش نرخ ارز بر فروش فعالین اقتصادی

مقالات سایت
  • آثار افزایش نرخ ارز بر فروش فعالین اقتصادی

آثار افزایش نرخ ارز بر فروش فعالین اقتصادی

آثار افزایش نرخ ارز بر فروش فعالین اقتصادی
افزایش نرخ ارز بیش از افزایش قدرت خرید مردم بود و نتیجه ، کاهش مصرف است ، کاهش مصرف در فاز بعد به کاهش فروش فعال اقتصادی منجر شده است
نگارنده روزانه ۵ مشاوره دارد و بر اساس تجارب ١۵٠ مشاوره طی ٣٠ روز گذشته ، فروش فعالین اقتصادی بطور میانگین ۴٠ درصد سال ٩۶ است البته منظور از کاهش ۶٠ درصدی فروش ، معدل فروش است
فروش کالا و خدمات ضروری در ٧ حوزه ذیل یا تغییری نکرده یا حداکثر ٢٠ درصد کاهش داشته است :
1: غذا
2: درمان 3: نیاز های سوپری خانواده ها
4: خدمات تعمیر و نگهداری
5: ارتباطات
6:مصارف انرژی
7: خدمات آموزشی
اما فروش کالا و خدمات غیر ضروری که شامل بقیه کالا و خدمات است ٧٠ تا ٨٠ درصد کاهش داشته است ، معدل فروش کالا و خدمات ضروری و غیر ضروری مجموعا ، ۴٠ درصد سال ٩۶ است
کیک اقتصاد کوچک شده است ، با افزایش نرخ ارز ، اقتصاد ایران کوچک شده است
با نرخ جدید ارز ، ادامه فعالیت ۶٠ درصد فعالین اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی است
اما ۶٠ درصدی که ادامه فعالیت آنها فاقد توجیه اقتصادی شده است کیانند ؟
فعالینی که سرمایه در گردش نداشته و بخشی از سرمایه در گردس را با استقراض از بانک و بازار تامین می کردند اولین گروهی هستند که باید بازار را ترک کنند
اما خروج کسانی که فاقد سرمایه در گردش اند از بازار ، بیزینس دیگری را بلاموضوع می کند و آن بانکها و دسته ای از عمده فروشان اند ، فعال اقتصادی نمی تواند هزینه مالی یا بهره پرداختی به بانک و بازار را به قیمت کالا اضافه کرده از مشتری دریافت کند
این روزها، در 90 درصد موارد فقط کسانی وام می گیرند که قصد بازپرداخت وام را ندارند
٧٠ درصد وام های بانکی ، با وثیقه ملکی پرداخت نمیشود و ضمانت آن فقط چک ، سفته و قرارداد است ، که در صورت عدم پرداخت وام ، بانک کار چندانی نمی تواند انجام دهد
در خصوص ۵ درصد از وام های بانکی با خریدن مامور ارزیابی بانک ، قیمت ملک بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده و مبلغ وام بیش از ارزش واقعی ملک است و انگیره ای برای پرداخت وام وجود ندارد
در خصوص ١۵ درصد از وام های بانکی هم ارزش ملک یا به سبب طولانی شدن دوران استقراض از بانک ، بیش از میزان وام شده است یا در حدود آن است یا حداکثر ارزش ملک ، ٢٠ درصد کمتر از مبلغ وام است که تا پایان سال ، ارزش ملک با وثیقه مساوی میشود لذا وام گیرنده انگیزه ای برای پرداخت وام ندارد ، در خصوص ١۵ درصد وام ها ، وام گیرنده تمایل دارد بانک ملک را به ازای طلب ، تملک کند
نتیجه گیری :
1در شرایط موجود با نرخ موجود دلار ، فعال اقتصادی نمی تواند هزینه ناشی از نزول و بهره پول را به قیمت کالا و خدمات اضافه کند
2 عملا دریافت وام غیراقتصادی شده است
3لذا بانکها نمی توانند ، سودی به سپرده پرداخت کنند اما پرداحت می کنند
4مردم هم بر اساس سودی که وجود ندارد و با دریافت آن سود از بانک ، در اقتصاد راه افتاده اند و دلار و خانه میخرند
5 و قیمت دلار و خانه را از قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط بالاتر برده اند
6این بازی در نهایت هیچ برنده ای ندارد همه بازنده میشوند اینها سفته بازی است
7اندکی صبر
8اقتصاد ایران به گروگان سفته بازان درآمده است