فاینانس چیست ؟

مقالات سایت
  • فاینانس چیست ؟

فاینانس چیست ؟

فاینانس چیست ؟
در کشور ایران فاینانس به تامین منابع مالی یا خرید تجهیزات طرح های تولیدی یک پروژه، فاینانس گفته می شود البته علاوه بر تامین منابع مالی و خرید تجهیزات، ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه ها نیز شامل فاینانس می شود.
اگر بخواهیم توضیح روشنی از فاینانس داشته باشیم باید بیان کرد در برخی مواقع فروشنده تمایلی ندارد تا وجوه کالا را به شکل اعتبار اسنادی مدت دار دریافت کند و از سوی دیگر خریدار به دلیل کمبود نقدینگی نمی تواند پرداخت نقدی برای اعتبار اسنادی داشته باشد. در این زمان خریدار با مراجعه به یک بانک یا موسسه مالی درخواست می کند تا وجوه اعتبار اسنادی به شکل نقدی به فروشنده مقابل پرداخت شود و در یک مدت زمان مشخص اصل و سود مبلغ را از خریدار دریافت کند. این نوع پرداخت را فاینانس مالی می گویند که نام موسسات مالی نیز فاینانسر گفته می شود.
در سوی دیگر فاینانس به معنای مالیه یا تامین مالی است و در بحث پروژه های سرمایه گذاری به تامین مالی بوسیله منابع داخلی یا دریافت و استفاده از وام ارزی می گویند.
این خدمات با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی در طول مدت زمان مشخصی انجام می گردد که به مجموعه این موارد فاینانس می گویند. از جمله فعالیت های قابل قبول در زمینه فاینانس باید به موارد زیر اشاره کرد:
• خرید تکنولوژی، و تجهیزات سرمایه ای، و خدمات فنی مهندسی
• اشخاص حقوقی
• اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، و طرح های توسعه ای
• استفاده کنندگان مجاز
در فاینانس میزان تسهیلات ۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری و هزینه های بیمه صادراتی را دربرمی گیرد که مبلغ قابل توجهی در نتیجه بدست خواهد آمد. روش پرداخت تسهیلات ۸۵ درصدی به شکل متداول از نوع اعتبار اسنادی است. به شکلی که ۱۵ درصد مبلغ اعتبار اسنادی پیش پرداخت یا میان پرداخت محسوب شده اما ۸۵ درصد باقی مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس برداشته خواهد شد.
نکته
با توجه به ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد اعتبار اسنادی فاینانس برای یک وزارتخانه، شرکت دولتی، سازمان و برخی دیگر که بودجه عمومی را به کار می گیرند، به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بستگی داشته تا پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور جهت بازپرداخت در موعد مقرر انجام گیرد.
البته اگر بخواهیم مثالی برای اعتبار اسنادی داشته باشیم بدین شکل بوده که بانکی اعتبار اسنادی را به یک بانک گشایش دهنده ارائه داده و سپس فروشنده آن را به یک شرکت خریدار می فروشد.
مدت زمان استفاده از تسهیلات
مدت زمان استفاده از تتسهیلات که برای قراردادهای مالی بوده طبق دوره حمل و اجرای پروژه و با توجه به روش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی معین می شود.
مدت زمان بازپرداخت
تعداد قسط: ۱۰ تا ۱۷ قسط طی ۶ ماهه
سررسید نخستین بازپرداخت: ۶ ماه پس از شروع بازپرداخت می باشد. اگر بخواهیم اشاره ای به وثیقه های اعتباری داشته باشیم باید به لیست زیر اشاره کرد:
– اموال غیر منقول
– سفته و برات
– برگ سپرده
– اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
– اوراق بهادار
– سایر موارد با توجه به تشخیص مراجع اعتباری بانک

beingegib

<a href=https://bestcialis20mg.com/>buy viagra cialis online</a> It is also possible that A 2A receptor signaling in T bet B cells is a redundant regulatory mechanism and is only necessary in the absence of other regulatory signals

pepebremo

Most common cause of death in diabetic patients Silent myocardial infarctions are common. https://newfasttadalafil.com/ - cheap cialis online akinetic lepsy seizure epilepsy See <a href=https://newfasttadalafil.com/>Cialis</a> Diieby Expired Cephalexin Still Effective Pivwwv https://newfasttadalafil.com/ - Cialis prix cialis et levitra

bewlgvdzjw

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?