محاسبه وزن حجمی کالا برای ارسال هوایی

مقالات سایت
  • محاسبه وزن حجمی کالا برای ارسال هوایی

محاسبه وزن حجمی کالا برای ارسال هوایی

محاسبه وزن حجمی کالا برای ارسال هوایی
همیشه هنگام ارسال کالا به صورت هوایی مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد و ممکن است موجب سردرگمی بشود نحوه محاسبه وزن حجمی و جرمی کالا هاست . وزن جرمی همان وزنی است که پس از وزن کردن کالا بر روی باسکول گمرک فرودگاه مشخص می گردد و وزن حجمی با توجه به ابعاد بیرونی بسته پس از بسته بندی طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:
فرمول محاسبه وزن حجمی
وزن حجمی = حاصلضرب طول و عرض و ارتفاع تقسیم بر عدد5000
با ضرب کردن بزرگترین طول در بزرگترین عرض و ارتفاع می توانید وزن حجمی بسته خود را به دست آورید.
برای مثال وزن حجمی بسته با ابعاد طول و عرض و ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر ، مساوی ۱۶۷ کیلو گرم می باشد و یا به عبارتی هرمتر مکعب = ۱۶۷ کیلو گرم
زمان محاسبه هزینه کرایه حمل ، ما بین وزن حقیقی کل بسته ها ( وزن کل باسکول ) و وزن حجمی تمام بسته ها ؛ هر کدام که بیشتر باشد بعنوان وزن بارنامه به لاتین ( Chargeable Weight ) مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به یادآوری است که وزن حقیقی کل بسته ها نسبت به وزن حجمی کل بسته ها مورد مقایسه قرارمی گیرد .
توجه داشته باشید که همیشه برای ارسال کالا به صورت هوایی وزنی که بیشتر باشد یعنی جرمی با حجمی بیشتر برای محاسبه هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.