برخی نکات مهم در تنظیم قراردادهای تجاری

مقالات سایت
  • برخی نکات مهم در تنظیم قراردادهای تجاری

برخی نکات مهم در تنظیم قراردادهای تجاری


با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری ، لزوم مکتوب بودن توافقات و تعهدات طرفین هر رابطه تجاری نسبت به یکدیگر ، بیش از پیش افزایش یافته و اهداف مورد نظر از انعقاد قراردادها عمدتا مکتوب شدن توافقات طرفین به گونه ای است که حداقل موارد مشروحه زیر در آن به روشنی و صراحت تبیین شده باشند :

خواسته ها و انتظارات هر یک از طرفین از طرف دیگر .
تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین نسبت به طرف دیگر .
حقوق و اختیارات هر یک از طرفین .
به حداقل رساندن اختلافات ناشی از سوء تفاهمات و تعبیر و تفسیرهای یک جانبه .
لزوم انعقاد قرارداد منحصر به نوع خاصی از روابط همچون خرید و فروش کالا یا خدمات نیست و تقریبا همه انواع روابط تجاری اعم از سرمایه گذاری و تولید مشترک ، تولید تحت لیسانس ، اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری ، عملیات اجرایی و فنی و غیره را نیز شامل می شود و بدین دلیل صدها نمونه قرارداد مختلف وجود دارد که تشریح همه آن ها امکان پذیر نیست و در این مقاله صرفا به بیان موارد مهمی که صرف نظر از ماهیت رابطه ، باید در همه قراردادهای تجاری قید شده باشند می پردازیم .

این موارد عبارتند از :

عنوان قرارداد : بر اساس ماهیت موضوع مورد نظر و همچنین الزامات قانونی مربوطه تعیین می شود . به عنوان مثال اجرای عملیات نوسازی تاسسیات سرمایش و گرمایش یک ساختمان ، در رده بندی قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد و بر این اساس عنوان قرارداد نیز قرارداد پیمانکاری خواهد بود .
مشخصات طرفین قرارداد : صرف نظر از این که هریک از طرفین شخص حقیقی یا حقوقی باشند ، مشخصات شناسایی آن ها اعم از نام و نشانی و اطلاعات تماس آن ها باید در قرارداد قید شود .
موضوع قرارداد : عبارت است از ماهیت خواسته یک طرف از طرف دیگر قرارداد . به عنوان مثال در مورد شخصی که قصد دارد تهیه نرم افزار حسابداری خود را به یک متخصص برنامه نویسی بسپارد ، موضوع قرارداد تهیه نرم افزار حسابداری خواهد بود . در تعیین موضوع قرارداد ، اصل بر توافق طرفین است ولی موضوع قرارداد نمی تواند مغایر قوانین و مقررات عمومی باشد . موضوع قرارداد باید به وضوح و روشنی مشخص شود و در تبیین آن از واژه ها و عبارات مبهمی که هر کسی می تواند به رای خود آن ها را تعبیر و تفسیر کند خودداری شود .
تاریخ انعقاد قرارداد .
مدت و تاریخ شروع و پایان قرارداد .
محل اجرای قرارداد .
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن .
کسور قانونی مترتب بر مبلغ قرارداد ( نظیر مالیات ، حق بیمه و غیره ) و تعیین این امر که هر یک از کسور ، بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد است .
حقوق و اختیارات تفکیکی هر یک از طرفین : مثلا اختیار ( یا عدم اختیار ) کارفرما به تعلیق یک جانبه قرارداد یا اختیار (یا عدم اختیار) پیمانکار به واگذاری موضوع قرارداد به غیر .
تعهدات و مسئولیت های هر یک از طرفین نسبت به طرف مقابل .
تعهدات و مسئولیت های هر یک از طرفین نسبت به اشخاص ثالث : مثلا در یک قرارداد احداث ساختمان ، باید تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در خصوص پوشش بیمه ای کارگران مجری و همچنین خسارات احتمالی وارده به ساختمان های همجوار ( اعم از خسارات جانی و مالی ) صراحتا در قرارداد قید شده باشد .
مرجع تشخیص خسارات وارده به هر یک از طرفین از حیث عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود : اعم از خسارت تاخیر در انجام مفاد قرارداد ، خسارت تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد ، خسارت ناشی از قصور و تقصیر هریک از طرفین و غیره .
نحوه وصول خسارت از طرف مقصر .
نوع و مبلغ تضمین یا سپرده حسن انجام کار و ایفای تعهدات .
نوع و مبلغ گارانتی کیفیت انجام موضوع قرارداد : فرضا در قرارداد احداث یک ساختمان ، مجری متعهد می شود که مسئولیت و هزینه های رفع عیوب ساختمان اعم از عیوب سازه ای و تاسیساتی و غیره و خسارات احتمالی وارده به مالکین از حیث عدم کیفیت موارد یاد شده ، تا مدت مثلا ده سال بر عهده وی خواهد بود و بابت این تعهد نیز وثیقه مورد توافق از هر نوع که باشد ( وثیقه ملکی ، چک ، سفته ، سپرده نقدی و . . . ) را با مبلغ مورد توافق ، به کارفرما تسلیم می کند .
نحوه عمل هنگام بروز عوامل غیر مترقبه خارج از حیطه اراده و خواست طرفین ( فورس ماژور ) : نظیر جنگ ، زلزله و سیل .
نحوه عمل در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد : مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی طرفین باید در متن قرارداد مشخص شوند تا در مواردی که اختلاف نظر طرفین در نحوه تعبیر و تفسیر هر یک از مفاد قرارداد از طریق مذاکره و مصالحه حل و فصل نشود ، موضوع به مرجع مشخص شده ( داور مرضی الطرفین یا مراجع قضایی ) ارجاع داده شود . قانون حاکم بر قرارداد و مرجع رسیدگی قضایی : این موضوع به ویژه در قراردادهای بین المللی اهمیت زیادی دارد و در متن قرارداد باید قید شود که قرارداد ، ذیل قوانین کدام کشور قرار منعقد شده و مرجع قضایی رسیدگی کننده به اختلافات نیز ، مراجع قضایی کدام کشور خواهند بود. ( بدیهی است که هر یک از طرفین به علت آشنایی با قوانین کشور و سهولت دسترسی به مراجع قضایی خود ، تمایل داشته باشد که قوانین کشور خود حاکم بر قرارداد بوده و مرجع قضایی نیز در داخل کشور خود باشد.
اقامتگاه قانونی طرفین : نشانی رسمی محل کار یا سکونت هر یک از طرفین که مکاتبه و ارسال شکوائیه و اظهار نامه و احضاریه و اخطاریه های قانونی و نظایر آن ها به آن نشانی از طریق ضابطین قضایی یا پست دو قبضه ، بدون نیاز به اقدام دیگری ، ابلاغ شده تلقی شود .
در مورد اسناد و مدارکی که جزو قرارداد هستند ولی به عللی مستقیما در متن قرارداد قید نشده و توافق شده که پیوست قرارداد شوند ( مثلا اطلاعات کلیه کالاهای موضوع یک قرارداد نمایندگی فروش ) باید تعداد و نام ( یا شماره ) برگ های پیوست با قید این عبارت که ” پیوست ها جزء لاینفک قرارداد هستند ” ، در متن قرارداد تصریح شوند .
زبان قرارداد : زبانی که قرارداد با آن تحریر شده ، باید در متن قرارداد قید شود . این موضوع در مورد قراردادهای بین المللی اهمیت بسیار بیشتری دارد و چنانچه قرارداد به بیش از یک زبان تحریر شده است ( مثلا به فارسی و انگلیسی ) باید قید شود که در صورت بروز اختلاف نظر بین طرفین ، مفاد قرارداد با کدام زبان ، مورد تعبیر و تفسیر قانونی قرار خواهند گرفت .
تعداد مواد و تبصره های قرارداد .
تعداد نسخ قرارداد و تصریح این امر که همه نسخ به هر تعداد که باشند ، حکم واحد را دارند .
از آن جا که قراردادها جنبه های مختلف فنی و تخصصی و تبعات گوناگون قانونی و حقوقی دارند ، یاد آور می شویم در این مقاله صرفا به نکات کلی حائز اهمیت در تنظیم قرارداد ها اشاره شده و یک قرارداد تا زمانی که تمامی نکات مورد نظر مشاورین فنی و حقوقی ، در آن ها مد نظر قرار نگرفته باشد ، معقول و مفید و جامع و کامل نخواهد بود .

BAXyrCUcah

xWcMjGlFyZP

aLynxKUlDbVEeYGt

iDebzwqf

oZILTkgYVlcaW

LPlTUErSkdVC

isGRxhCSlXwOA

xLOiahPYCQ

uUMHcqFGQKZSTCs

cXhAIEgoLNOZtUD

URzrPpgmfCw

nIXxgNJUS

bfmEwdIavWjRNrSH

EgdcuYqj

NmnKMQrkuZwax

FAyNTCBuq

IbWkKMBEeH

QVLTIgOcN

QzSNPWFODv

KZjlRdkJLqa

zRpDlMhB

mDhBSIwClEHzMo

OAgUIsqdTMuayz

uQyjlhkU

xeOKsbfNGghi

kiUyDvcCY

xLvJVGag

DpyPWIsTLY

ECJjGtfDWcdmOBa

lsyUIFXAuj

ZogtSPseGkRiDhjH

VEihRZyMW

QEWeakAdiwovuGr

shCrWcebXyiENoa

LJslZNgzcFe

jzqJUIxmDukgYRB

NKJLwuHyPtokF

tDqkjpMEQl

RyVMhtiaPvFLHnQ

ZGdkvJYhwjzSP

HombFoedo

Published March 10, 2017 <a href=http://buylasixon.com/>lasix and calcium levels</a>

Suegots

https://newfasttadalafil.com/ - discount cialis Ukmiwl Further because lymphatic drainage from tumors is slow nanoparticles accumulate in the tumor. <a href=https://newfasttadalafil.com/>Cialis</a> Weyqmp cialis viagra en ligne Svwirw https://newfasttadalafil.com/ - Cialis